04 | 11 | 2019
A+
A-

Vadītāja biroja Procesu kontroles nodaļas VECĀKĀ/-ĀS SPECIĀLISTA /-ES


Rīgas pilsētas būvvalde

(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)

aicina pieteikties amatam

Vadītāja biroja

Procesu kontroles nodaļas vecākā/-ās speciālista /-es amatam

Galvenie darba pienākumi:

 • Kārtot nodaļas kompetencē esošās administratīvās lietas un citus dokumentus saskaņā ar apstiprināto Lietu nomenklatūru un lietvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Veidot un uzturēt nodaļas nomenklatūru;
 • Nodrošināt nodaļas statistikas apkopošanu un protokolēt nodaļas darbinieku sanāksmes.
 • Sagatavot kreditora pieprasījuma, atgādinājuma un brīdinājuma projektus par neapmaksātās pašvaldības nodevas apmaksu, lēmuma – izpildrīkojuma  projektus par nokavēto pašvaldības nodevu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā projektus un citus normatīvajos aktos noteiktos dokumentus saistībā ar maksāšanas paziņojumu noteiktās pašvaldības nodevas piedziņas procesu bezstrīdus kārtībā;
 • Veikt pašvaldības nodevas par reklāmas, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu aprēķinus un sagatavot maksāšanas paziņojumus par pašvaldības nodevu;
 • Veikt administratīvo pārkāpumu sodu naudas samaksas un piedzītās naudas kontroli;
 • Sagatavot atbilžu projektus uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, vēstuļu, administratīvo aktu un uzziņu projektus par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības:

 • vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • datorprasmes: MS Office, Outlook, interneta pārlūkprogrammas lietotāja līmenī;
 • lietišķas saskarsmes spējas;
 • vēlama pieredze valsts vai pašvaldības pārvaldes iestādē.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • atalgojumu līdz 950,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

 

Pretendentus/-es CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Vadītāja biroja Procesu kontroles nodaļas vecakā/-ās speciālista/-es vakance” lūdzam sūtīt Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļas          e-pastu: personalsbuvvalde@riga.lv vai Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 līdz 2019. gada 22. novembrim.

Uzziņas pa tālr.: 67026186, 67037368 fakss: 67012805; e-pasts: personalsbuvvalde@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde@riga.lv