A+
A-

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās un afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana

Iepirkuma priekšmets: Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās un afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana
Identifikācijas numurs: RD BV 2021/1
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 41 900,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti eiro un 00 centi) bez PVN
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105655
Piedāvājuma iesniegšana
Lēmums
Līgums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X