A+
A-

Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Iepirkuma priekšmets: Afišu izlīmēšana uz afišu stabiem, stendiem un citās publiskās vietās

Identifikācijas numurs: RD RPB 2018/6
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 41 999,00
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana: līdz. 11.12.2018. plkst.11.00, Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050
Iepirkuma nodaļas tālrunis: 67012888

Nolikums – 30.11.2018
Lēmums – 12.12.2018
Līgums – 17.12.2018

Jautājums[04.12.2018 8:25]: Pēc būtības pretendentam ir jānodrošina kvalitatīva darbu izpilde, bet visi nepieciešamie materiāli , speciālo afišu papīru ieskaitot nodrošina pasūtītājs?

Atbilde[04.12.2018 08:35]:Tehniskajā specifikācijā ir norādīts, ka Izpildītājam pēc Būvvaldes pieprasījuma un norādītajās vietās (afišu stabu un stendu saraksts pielikumā vai citā norādītā vietā) jāveic šādi uzdevumi:
1) afišu izlīmēšana (A1 594 mm x 841 mm) uz afišu stabiem un stendiem;
2) Būvvaldē nesaskaņotu afišu vai citu nesaskaņotu reklāmas materiālu notīrīšana;
3) afišu stabu un stendu notīrīšana (noplēšot visas afišas, papīru) un aplīmēšana ar Speciālo afišu papīru;
4) afišu (A4 210 mm x 297 mm) izlīmēšana vai izvietošana sabiedrības informēšanai saistībā ar adrešu maiņu pilsētas teritorijā Būvvaldes norādītajās vietās un termiņā.
Izpildītājs darbus veic ar saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, darbaspēku un materiāliem, nodrošinot arī noplēsto afišu utilizāciju un vietas sakārtošanu.

Jautājums[03.12.2018 9:31]: Labdien, mani nodarbina jautājums, vai iepirkumā paredzēts nodrošināt arī afišu drukāšanas pakalpojumu, vai tikai afišas izlīmēšanu un apkalpošanu?

Atbilde[03.12.2018 14:20]: Pretendentam ir jānodrošina kvalitatīva afišu izlīmēšana vai izvietošana, afišu aizlīmēšana vai noņemšana, afišu stabu un stendu notīrīšana un aplīmēšana ar Speciālo afišu papīru pēc Būvvaldes pieprasījuma.
Pretendentam nav jānodrošina afišu drukas pakalpojumi.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X