A+
A-

Afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana

Iepirkuma priekšmets: Afišu stabu, afišu stendu un reklāmas stendu remonta, demontāžas, uzglabāšanas, apkopes un utilizācijas darbu veikšana
Identifikācijas numurs: RD RPB 2019/1
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro) bez PVN.
Tālrunis informācijai, kontaktpersonas: 67105450, Oskars Jansons
Piedāvājuma iesniegšana

Lēmums – 11.11.2019.
Līgums – 03.01.2020.

 

Fontu izmērs
Kontrasts