07 | 07 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Brīvības gatvē 201k-16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 086 0310)

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-20-13662-nd „Par detālplānojuma zemes vienībā Brīvības gatvē 201k-16, Rīgā (kad. apz. 0100 086 0310) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā izveidot mūzdienīgu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves kvartālu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, publiskās ārtelpas un teritorijas labiekārtojuma risinājumiem.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Olga Boriseviča, tālrunis: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “Brīvības parks projekti”

Detālplānojuma izstrādātājs– SIA „Grupa93”, projekta vadītāja Sarmīte Lesiņa

Detalizētāku informāciju var saņemt attālināti pie Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Olgas Borisevičas (Amatu ielā 4, Rīgā).
Kontakttālrunis uzziņām: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv.

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X