07 | 12 | 2015
A+
A-

14. decembrī norisināsies publiskā diskusija par Nākotnes nama rekonstrukcijas ieceri

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka šā gada 14. decembrī plkst. 18:00 Rīgas domes Sēžu zālē tiek organizēta publiskā diskusija par Okupācijas muzeja rekonstrukcijas ieceri. Diskusijas iesākumā paredzēta prezentācija, kuras laikā pasūtītāja un projektētāju pārstāvji informēs par ieceres risinājumu un tajā veiktajām korekcijām, kas izdarītas, pamatojoties uz Rīgas pilsētas arhitekta atzinumu un tajā iekļautajiem nosacījumiem turpmākai projekta attīstībai.

Būvvalde uzsver, ka diskusija tiek organizēta ar mērķi informēt sabiedrību par Okupācijas muzeja rekonstrukcijas ieceres risinājumiem, nevis par jautājumu, vai šo ieceri realizēt, vai nē. Šis jautājums jau ir atbildēts mirklī, kad ticis apstiprināts konkrētās teritorijas detālplānojums.

Lai sabiedrībai laicīgi būtu iespējams iepazīties ar ieceres šobrīd piedāvāto risinājumu, vizuālie materiāli Rīgas domē un Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā tiks eksponēti jau no 7. decembra. Tāpat no 7. līdz 11. decembrim Būvvaldes mājaslapā būs iespējams aizpildīt anketu ar priekšlikumiem, kurus diskusijas laikā būtu nepieciešams aktualizēt.

Publiskajā diskusijā tiek aicināts piedalīties ikviens interesents, taču ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, iepriekš nepieciešams pieteikties, nosūtot e–pastu uz edgars.butans@riga.lv. E–pastā jānorāda vārds, uzvārds un institūciju, ja tādu pārstāvat. Papildus Būvvalde informē, ka Rīgas domes mājaslapā tiks nodrošināta publiskās diskusijas tiešraide.

Būvvalde iepriekš jau informēja, ka pamatojoties uz 08.09.2015. Būvvaldē saņemto negatīvo Rīgas pilsētas arhitekta atzinumu par būvniecības ieceri ēkas pārbūvei Latviešu strēlnieku laukumā 1 un ieteikumu neizsniegt būvatļauju tās realizācijai, ieceres attīstītājam bija nepieciešams veikt ieceres risinājumu korekcijas, ar kurām sabiedrība tiks iepazīstināta publiskās diskusijas laikā, tādejādi izpildot vienu no Rīgas pilsētas arhitekta norādījumiem – iepazīstināt sabiedrību ar ieceri.

Publiskas diskusijas planšete Nr. 1
Publiskas diskusijas planšete Nr. 2
Publiskas diskusijas planšete Nr. 3
Publiskas diskusijas planšete Nr. 4
Publiskas diskusijas planšete Nr. 5
Publiskas diskusijas planšete Nr. 6
Publiskas diskusijas planšete Nr. 7
Publiskas diskusijas planšete Nr. 8
Aptaujas anketa/jautājumu pieteikums diskusijai
Aptaujas anketu iespējams aizpildīt ŠEIT
Aptaujas anketa (.docx)

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X