09 | 11 | 2017
A+
A-

2017. gada 6. novembrī pieņemts lēmums par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu adresācijas optimizēšanai Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 06.11.2017. lēmumu Nr. BV-17-180-ls, ir mainītas vai piešķirtas adreses 141 ēkai un 96 zemes vienībām Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, iepazīties ar lēmumu Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā un Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Informējam, ka lēmums stājas spēkā ar tā publicēšanas brīdi Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Saņemt plašāku informāciju un iepazīties ar materiāliem par zemes vienību un ēku adrešu maiņu vai piešķiršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes  mājaslapā.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X