27 | 03 | 2020
A+
A-

Ārkārtējas situācijas laikā ielu tirdzniecības vietu demontāžas darbi nav jāveic

27.03.2020. Latvijas Vēstnesī izsludināti grozījumi Rīgas domes 19.04.2016. saistošajos noteikumos Nr. 198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība”, paredzot, ka ārkārtējas situācijas laikā tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram nav jāveic ielu tirdzniecības vietas demontāžas darbi, ja tirdzniecības dalībnieks vai organizators sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī informējis pašvaldību (nosūtot e-pastu uz riga@riga.lv) par tirdzniecības vietas darbības uz laiku pārtraukšanu.

Grozījumi attiecas uz tām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, par kurām 2020. gada pavasara / vasaras sezonā jau ir izsniegtas ielu tirdzniecības atļaujas.

Līdz šim saskaņā ar Rīgas domes 19.04.2016. noteikumu Nr. 198 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 57.1. apakšpunktu tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram ielu tirdzniecības vietas demontāžas darbi bija jāveic sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā ne vēlāk kā desmit dienas pēc pēdējās attiecīgajā gadā un sezonā izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai derīguma termiņa izbeigšanās, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vieta saskaņota Rīgas pilsētas būvvaldē kā teritorijas labiekārtojuma projekts ar norādītu tirdzniecības vietu. Ja montāžas darbus veic teritorijā, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, Rīgas domes Satiksmes departamentā jāsaņem atļauja Rīgas ielu un transporta būvju aizņemšanai.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X