16 | 10 | 2020
A+
A-

Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana

Ja būvniecības administratīvais process uzsākts papīra formātā, to jebkurā brīdī iespējams un arī ieteicams turpināt BIS. Detalizētāk par būvniecības dokumentācijas iesniegšanu BIS uzzini izveidotajā infografikā.