25 | 06 | 2019
A+
A-

Būvvalde aicina attīstītājus aktīvāk izmantot Būvniecības informācijas sistēmu

Rīgas pilsētas būvvalde kopš šī gada janvāra uzsākusi lietot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), tomēr līdzšinējie novērojumi liecina, ka ne visi attīstītāji vēlas BIS izmantot.

Pēc būtiskāko nepilnību novēršanas Rīgas pilsētas būvvalde 24.01.2019. parakstīja vienošanos ar Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanas uzsākšanu Rīgas pilsētas pašvaldībā, noslēdzot sešu gadu ilgu saskaņošanas un sistēmas pilnveidošanas posmu. Lai arī pašlaik Būvvalde ir gatava izskatīt un saskaņot visa veida no jauna uzsākto būvniecības procesu būvniecības dokumentāciju, aktivitāte attīstītāju pusē līdz šim bijusi niecīga – četros mēnešos caur BIS iesniegtas vien 12 būvniecības ieceres.

Ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija no 2020. gada 1. janvāra noteikusi BIS izmantošanu kā obligātu ne tikai pašvaldību būvvaldēm, bet arī pārējiem būvniecības dalībniekiem, Rīgas pilsētas būvvalde aicina jau tagad attīstītājus aktīvāk iesaistīties sistēmas lietošanā, ietaupot resursus un samazinot būvniecības dokumentācijas izskatīšanai paredzēto laiku. Tāpat Būvvalde norāda, ka jautājumu un neskaidrību gadījumā jebkurš interesents var vērsties BVKB īpaši šim nolūkam izveidotajā BIS lietotāju atbalsta dienestā. Detalizētāka informācija: https://bis.gov.lv/bisp/kontakti/bis-atbalsta-dienesta-kontaktinformacija

Būvniecības informācijas sistēma BIS ir elektroniska vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi. Sākot ar 2017. gada 1. janvāri Būvniecības informācijas sistēmas BIS pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). BIS darbību regulē 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 438 „Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.

Detalizētāka informācija:

Edgars Butāns
Rīgas pilsētas būvvaldes
Vadītāja biroja
sabiedrisko attiecību projektu vadītājs
e-pasts: edgars.butans@riga.lv
tālrunis  +371 67012828

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X