02 | 07 | 2015
A+
A-

Būvvalde aicina uzņēmējus pārbaudīt iepriekš saskaņoto reklāmas pasu derīguma termiņus

Rīgas pilsētas būvvalde aicina personas, kas izvietojušas reklāmu, izkārtni vai citu informatīvo materiālu Rīgas pilsētas teritorijā un saņēmušas izkārtnes pasi Būvvaldē, pārliecināties par izkārtnes pases izdošanas gadu, jo līdz 2014.gada 7.janvārim izdotajās reklāmas pasēs nav norādīts to derīguma termiņš, un uzņēmēji nereti nav informēti par to, ka nepieciešams saņemt jaunu atļauju Būvvaldē.

Būvvaldes reklāmas inspektoriem apsekojot pilsētvidē izvietotās izkārtnes un citus reklāmas materiālus un pārbaudot vai šie materiāli ir saskaņoti, diemžēl regulāri nākas saskarties ar situācijām, kad izvietotajām izkārtnēm ir beidzies reklāmas pasu derīguma termiņš. Taču personas, kas šīs izkārtnes izvietojušai, par to nav informētas. Tas izskaidrojams ar apstākli, ka kopš 1997. gada vairakkārt ir mainīts normatīvo aktu regulējums, kurš paredzēja dažādus reklāmas pasu derīguma termiņus, taču šie termiņi reklāmas pasēs nebija jānorāda.

Būvvalde informē, ka laika posmā no 1997.gada 18.jūlija līdz 2005.gada 25. martam izdotajām reklāmas pasēm normatīvo aktu regulējums paredzēja 10 gadu derīguma termiņu no to izdošanas brīža, savukārt reklāmas pasēm, kas izsniegtas no 2005.gada 25. martam līdz 2014.gada 7.janvārim, paredzēts 5 gadu derīguma termiņš.

Tādēļ Rīgas pilsētas būvvalde aicina personas, kas izvietojušas reklāmu, izkārtni vai citu informatīvo materiālu no 1997.gada 18.jūlija līdz 2014.gada 7.janvārim, pārliecināties par izkārtnes pases izdošanas gadu un noteikt izkārtnes pases derīguma termiņu. Ja izkārtnes pasei ir beidzies derīguma termiņš, tad Būvvalde aicina izņemt jaunu atļauju.

Pašlaik Rīgā reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību nosaka Rīgas domes 2013.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.77 „Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā”.

Papildus Būvvalde informē, ka par Reklāmas izvietošanu bez atļaujas (reklāmas pasei beidzies termiņš vai reklāmas pase nav bijusi vispār) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 20 līdz 350 euro, juridiskajām personām no 100 līdz 1400 euro.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X