21 | 04 | 2017
A+
A-

Būvvalde informē

12.05.2017. un  13.05.2017. paredzētas izmaiņas Būvvaldes darba laikā:

Rīgas pilsētas būvvaldes darba laiks:

12.07.2017. 8:30 līdz 17:00

13.05.2017. 8:30 līdz 10:30

Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks:

12.05.2017. 8:00 līdz 16:00

13.05.2017. 8:00 līdz 10:30

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X