17 | 03 | 2021
A+
A-

Būvvalde izsludinājusi otro izsoli reklāmas vietu nomas tiesību iegūšanai

Rīgas pilsētas būvvalde izsludinājusi otro izsoli par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību iegūšanu vides reklāmas stendu izvietošanai.

Izsolē pretendenti aicināti pieteikties uz 91 pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu daļām, izvietojot tajās vienota dizaina vides reklāmas stendus. Tāpat kā ar pirmās izsoles uzvarētāju, arī ar otrajā izsolē uzvarējušo komersantu nekustamā īpašuma nomas līgums tiks slēgts uz laika periodu līdz desmit gadiem.

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, sākotnējās nomas maksas apmērs par nomas objektiem noteikts 48 960 eiro gadā.

Pieteikums dalībai izsolē noformējams rakstiskā veidā un līdz 6. aprīlim, plkst. 13.00, iesniedzams Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldē, 102. kabinetā, Daugavpils ielā 31, Rīgā, vai  elektroniski parakstītu pieteikumu nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: bvizsole@riga.lv.

Izsoles dalībnieku reģistrācija paredzēta 2021. gada 13. aprīlī  no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55 Rīgas Austrumu izpilddirekcijas 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31. Izsoles sākums paredzēts plkst. 13.00, formāts – mutiska izsole.

Izvērtējot pastāvošos Covid-19 riskus un valstī noteiktos ierobežojumus, izsoles komisija pirms noteiktā izsoles datuma ir tiesība pieņemt lēmumu izsoli rīkot attālināti, izmantojot Microsoft Teams tiešsaistes platformu, nodrošinot mutiskas izsoles principus.

Informācija par pirmās izsoles uzvarētāju pieejama Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā šeit.

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka 2021. gada jūnijā un oktobrī spēku zaudē šobrīd esošie tīkla reklāmas līgumi esošajiem vides reklāmas uzņēmumiem uz vairāk kā 700 reklāmas objektiem, kas izvietoti uz pašvaldības zemes. Kopumā šī gada laikā plānots izsludināt izsoles uz 400-500 reklāmas objektu vietām pilsētā, samazinot kopējo reklāmas objektu skaitu uz pašvaldības zemes par aptuveni 20-30%.

Detalizētāka informāciju par izsoli un tās noteikumiem pieejama Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā šeit, kā arī tīmekļvietnē https://www.riga.lv/lv.

Informāciju sagatavoja Rīgas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību projektu vadītājs Edgars Butāns, e-pasts: edgars.butans@riga.lv, tālrunis: 29837421

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X