26 | 05 | 2021
A+
A-

Būvvalde izsludinājusi piekto un sesto izsoli reklāmas vietu nomas tiesību iegūšanai, piedāvājot pieteikties uz lielformāta stendu vietām

Rīgas pilsētas būvvalde aicina komersantus pieteikties piektajai un sestajai izsolei par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību iegūšanu vides reklāmas stendu izvietošanai. Katras izsoles ietvaros komersanti varēs pretendēt uz piecām stendu vietām, iznomājot nekustamā īpašuma daļas ar platību 24 m2.

Piektajā un sestajā izsolē kopumā tiks izsolītas 10 pašvaldībai piederošas nekustamo īpašumu daļas, izvietojot tajās vienota dizaina vides reklāmas stendus, kuru augstums būs atļauts līdz 6 m un reklāmas laukuma platums līdz 6 m. Ar izsoļu uzvarētājiem nomas līgumi tiks slēgti uz laika periodu līdz desmit gadiem.

Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, sākotnējās nomas maksas apmērs par piektās izsoles nomas objektiem noteikts 28 800,00 eiro gadā, savukārt par sestās izsoles nomas objektiem – 25 056,00 eiro gadā.

Pieteikums dalībai abās izsolēs noformējams rakstiskā veidā un līdz 9. jūnija plkst. 13.00 iesniedzams Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldē, 102. kabinetā, Daugavpils ielā 31, Rīgā, vai  elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms uz elektroniskā pasta adresi: bvizsole@riga.lv.
Izsoļu dalībnieku reģistrācija paredzēta 2021. gada 16. jūnijā (piektajai izsolei no plkst. 10.30 līdz plkst. 10.55, bet sestajai izsolei no plkst. 12.30 līdz plkst. 12.55) Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (bijušās Rīgas Austrumu izpilddirekcijas) 1. stāva aktu zālē, Daugavpils ielā 31. Piektās izsoles sākums paredzēts plkst. 11.00, bet sestās izsoles sākums plkst. 13.00. Izsoļu formāts – mutiskas izsoles.

Izvērtējot pastāvošos Covid-19 infekcijas izplatības riskus un valstī noteiktos ierobežojumus, izsoļu komisija pirms noteiktā izsoles datuma ir tiesīga pieņemt lēmumu izsoles rīkot attālināti, izmantojot Microsoft Teams tiešsaistes platformu, nodrošinot mutiskas izsoles principus.

Informācija par iepriekšējo izsoļu uzvarētājiem pieejama Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā šeit.

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka 2021. gada jūnijā un oktobrī spēku zaudē šobrīd noslēgtie tīkla reklāmas līgumi esošajiem vides reklāmas uzņēmumiem par vairāk kā 700 reklāmas objektiem, kas izvietoti uz pašvaldības zemes. Kopumā šī gada laikā plānots izsludināt izsoles par 400-500 reklāmas objektu vietām pilsētā, samazinot kopējo reklāmas objektu skaitu uz pašvaldības zemes par aptuveni 20-30%.

Detalizētāka informācija par izsolēm un to noteikumiem pieejama Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā šeit, kā arī tīmekļvietnē https://www.riga.lv/lv.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X