19 | 07 | 2021
A+
A-

Būvvalde izsludinājusi septīto un astoto izsoli reklāmas vietu nomas tiesību iegūšanai

Turpinot izsoles reklāmas vietu nomas tiesību iegūšanai galvaspilsētā turpmākajiem 10 gadiem, Rīgas pilsētas būvvalde izsludinājusi septīto un astoto izsoli, piedāvājot pieteikties uz kopumā 156 stendu vietām.

Septītā izsole notiks 17. augustā, un pieteikumi iesniedzami no 21. jūlija plkst. 15.00 līdz 10. augusta plkst.13.00. Papildu informācija pieejama šeit.
Savukārt astotā izsole notiks 25. augustā. Pieteikumus šai izsolei varēs iesniegt no 21. jūlija plkst. 15.00 līdz 2021. gada 18. augustam plkst.13.00. Papildu informācija pieejama šeit.

Rīgas pilsētas būvvalde izsoļu rīkošanu nomas tiesību iegūšanai vides reklāmas stendu izvietošanai  galvaspilsētā uzsāka 2021. gada sākumā, jo šī gada gada jūnijā un oktobrī spēku zaudē līdzšinējie tīkla reklāmas līgumi vides reklāmas uzņēmumiem par vairāk nekā 700 reklāmas objektiem, kas izvietoti uz pašvaldības zemes.

Izsoļu mērķis ir ne tikai tiesiskā un atklātā procesā noskaidrot vides reklāmas vietu izmantotājus turpmākiem desmit gadiem, bet arī ieviest vienotu dizainu reklāmas stendiem, tādā veidā panākot harmoniskas pilsētvides konceptam atbilstošu vides reklāmas stendu izvietošanu, t.sk arī Rīgas vēsturiskajā centrā,” stāsta būvvaldes Valsts valodas un pilsētvides nodaļas vadītāja Lita Holcmane.

Ja iepriekš – pirms izsolēm – vides reklāmai tika atvēlētas 684 reklāmas objektu vietas (t.sk. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā – 170), tad, uzsākot šo procesu, reklāmas objektu skaits ir izvērtēts un samazināts, piedāvājot 505 vietas, no kurām Rīgas vēsturiskā centra zonā – 116.  Pēc sarunām ar Latvijas Reklāmas asociāciju un komersantu pārstāvjiem tika nolemts, ka nomas tiesību ieguvējiem no 2023. gada 31. decembra vai, ja iespējams, agrāk ir jānodrošina vides reklāmas objektu uzstādīšana atbilstoši būvvaldes izstrādātajiem parametriem un dizaina risinājumiem. Tas nozīmē, ka rīdzinieki un galvaspilsētas viesi izmaiņas pilsētvidē kopumā varēs novērtēt aptuveni divu gadu laikā.

Atklātu reklāmas vietu nomas tiesību izsoļu organizēšana brīvas konkurences apstākļos rezultāts nenoliedzami atspoguļosies arī Rīgas pašvaldības budžetā. Ja līdz izsoļu rīkošanai ieņēmumi no zemes nomas vides reklāmas objektu izvietošanai sasniedza tikai 13 tūkstošus eiro, tad izsoļu rezultātā Rīgas pašvaldības budžets palielināsies par vienu miljonu eiro, kas kopsummā ar pievilcīgāku pilsētvidi ir ievērojams ieguvums ikvienam rīdziniekam,”  Rīga domes priekšsēdētāja  vietnieks Vilnis Ķirsis.

Līdz šim noslēgušās sešas izsoles 349 vides reklāmas objektu izvietošanai.

Jāpiebilst, ka līdz šim zemes nomas tiesības vides reklāmas objektu izvietošanai galvenokārt bija piešķirtas diviem komersantiem. Komersants, kuram līgums beidzās jau 21. jūnijā, saviem reklāmas objektiem, kuru izvietošanai līdz šim notikušajās izsolēs nav ieguvis tiesības zemes nomai, ir uzsācis atslēgt elektrību no ielu apgaismojuma elektrotīkla vietām. Pakāpeniski tiek demontētas arī kolonnas un lielformāta stendi. Komersantam demontāža jāveic trīs mēnešu laikā no līguma izbeigšanās datuma.

Pēc 15. oktobra  demontāža trīs mēnešu laikā būs jāveic arī otram komersantam, ja tas nebūs ieguvis tiesības turpināt zemes nomu vides reklāmas objektu uzturēšanai saskaņā ar izsoļu rezultātiem. Jauno reklāmas objektu uzstādīšana tiks uzsākta pēc iepriekš funkcionējušo objektu demontēšanas (ja konkrētais komersants nebūs ieguvis tiesības turpināt zemes nomu vides reklāmas objektu uzturēšanai saskaņā ar izsoļu rezultātiem).

Papildu informācija par izsolēm un to noteikumiem pieejama Rīgas pilsētas būvvaldes tīmekļvietnē šeit, kā arī https://www.riga.lv/lv.

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X