03 | 03 | 2017
A+
A-

Būvvaldē jauns e-pakalpojums

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) informē, ka Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā (https://www.eriga.lv/) kategorijā “Ģeotelpiskā informācija” ir pieejams jauns e-pakalpojums “Ģeodēziskā izpildmērījuma izvērtēšana un iesniegšana reģistrācijai”.

Juridiskās personas, kuras jau lieto kādu no ģeotelpiskās informācijas e-pakalpojumiem (piemēram, “Topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datu bāzē”), var šo pakalpojumu izmantot, autorizējoties ar jau esošo lietotāja vārdu un paroli.

Fiziskās personas var autorizēties un iesniegt izpildmērījuma plānu izvērtēšanai un reģistrācijai, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu eID karti/LVRTC e-parakstu vai piedāvātās internetbankas.

Juridiskās personas, kurām nav autorizācijas tiesību Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā, lai izmantotu e-pakalpojumu, nepieciešams saņemt lietotāja vārdu un paroli Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā. Sīkāka informācija par Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centru atrašanās vietām un darba laikiem atrodama šeit: https://www.eriga.lv/About.aspx?t=HowToAuth .

Lai atvieglotu lietotāja vārda un paroles piešķiršanas procesu, pirms savas identitātes apliecināšanas klātienē Rīgas domē, Jūs varat aizpildīt datus par sevi tiešsaistē: www.eriga.lv -> Informācija -> Kā autorizēties?-> Juridiskas personas -> Juridiskas personas (skatīt pamācību).

Gadījumā, ja rodas jautājumi vai neskaidrības, ierosinājumi vai sūdzības izmantojot e-pakalpojumu “Ģeodēziskā izpildmērījuma izvērtēšana un iesniegšana reģistrācijai”, lūdzam sazināties ar Būvvaldes Būvju uzmērīšanas nodaļas vadītāju Jāni Akmentiņu pa tālruni 67012896 vai e-pastu janis.akmentins@riga.lv .

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X