12 | 03 | 2020
A+
A-

Izmaiņas iestādes darbībā ārkārtējas situācijas laikā

Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību Latvijā, informējam, ka šobrīd iestādes darbībā un darba organizācijā ieviestas šādas izmaiņas

Klientu pieņemšana Būvvaldes telpās un Klientu apkalpošanas centrā

Kopš 2020. gada 16. marta uz nenoteiktu laiku pārtraukta klientu pieņemšana Rīgas pilsētas būvvaldes telpās un Klientu apkalpošanas centrā. Visi speciālisti sniedz konsultācijas telefoniski un elektroniski.

Jau šobrīd strādājam elektroniskā vidē, tādēļ aicinām arī turpmāk savus jautājumus sūtīt uz e-pastu buvvalde@riga.lv un mēs uz tiem atbildēsim.

Speciālistu kontaktinformāciju meklēt šeit.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentus iespējams iesniegt, izmantojot elektroniskos saziņas kanālus, e-pakalpojumus, nosūtīt pa pastu – Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, vai, galējas nepieciešamības gadījumā, atstāt dokumentu skapī pie Būvvaldes ieejas.

Svarīgi atcerēties – atstājot dokumentus dokumentu skapī, OBLIGĀTI jāpievieno iesniegums, ar kuru dokumentācija tiek iesniegta. Klientu informēšanai par iestādes pieņemto lēmumu, iesniegumā nepieciešams norādīt iesniedzēja mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Dokumentu izsniegšana

No 21.04.2020. atsākam dokumentu izsniegšanu klātienē! Dokumentus varēs saņemt katru darba dienu no plkst. 9.00 – 13.00. Lai pieteiktu dokumentu saņemšanu, JĀVEIC IEPRIEKŠĒJS PIERAKSTS, zvanot uz Būvvaldes Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: 67105800.
Ierodoties saņemt dokumentus, līdzi jāņem uzņēmuma izsniegta pilnvaras kopija (pilnvaras kopiju būs nepieciešams atstāt) un personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).

Būvdarbu žurnālu reģistrēšana

Lai reģistrētu būvdarbu žurnālu, būvniekam elektroniski uz e-pastu buvvalde@riga.lv jāiesniedz elektroniski parakstīts iesniegums ar lūgumu reģistrēt būvdarbu žurnālu. Iesniegumu iespējams iesniegt, izmantojot arī Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

Iesniegumam jāpievieno noskenētas aizpildītas būvdarbu žurnāla 1. lapa, 5. lapa un Vispārīgo ziņu lapa. Iesniegumā jānorāda e-pasta adrese, uz kuru būvnieks vēlas saņemt apliecinājuma atbildi par žurnāla iereģistrēšanu.

Svarīgi atcerēties – saņemtā Būvvaldes atbildes vēstule jāpievieno būvdarbu žurnālam, kuram, uzsākot būvdarbus, vienmēr jāatrodas uz vietas būvobjektā!

 

 

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X