08 | 03 | 2021
A+
A-

Fasādes krāsošana

infografikas attēls par fasādes krāsošanu

Kāda dokumentācija nepieciešama, lai veiktu fasādes krāsošanu?

Fasādi krāso un atjauno saskaņā ar Būvvaldē saskaņotu krāsu pasi vai ēkas būvprojektā akceptētu krāsojumu. Krāsu pases derīguma termiņš ir 2 gadi. Ja fasādes krāsošana tiek plānota fasādes atjaunošanas ietvaros, krāsu pase tiek iekļauta ēkas fasādes apliecinājuma kartes sastāvā.

Krāsu pase iesniedzama tikai ārpus BIS. Veidlapa Nr. BV_141 krāsu pases iesniegšanai pieejama šeit.
Krāsu pase tiek izskatīta un saskaņota 14 darba dienu laikā.

Kādas prasības jāievēro, krāsojot fasādi?

Nav atļauts tāds krāsojums, kas kompozicionāli vai krāsu izvēles ziņā kontrastē ar apkārtējo apbūvi. Ēkas krāsojamas atbilstoši arhitektūras stila īpatnībām un vēsturiskajām tradīcijām. Aizliegts krāsot tikai kādu vienu fasādes fragmentu, ēka jākrāso arhitektoniskā dalījuma robežās (cokols, cokolstāvs, pretugunsmūris u.c.).

  • Vēsturiskajā apbūvē aizliegts raibs un spīdīgs krāsojums.
  • Aizliegts krāsot dabisko akmeni, dekoratīvo keramiku.
  • Daudzdzīvokļu namos aizliegts krāsot lodžijas, balkonus un durvis dažādās krāsās, izņemot gadījumus, kad daudzkrāsainība paredzēta projektā kā arhitektonisks izteiksmes līdzeklis.

Vai fasādes krāsojuma risinājums jāsaskaņo tikai ar Būvvaldi?
Ja plānots veikt fasādes krāsošanu ēkai, kas iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, atrodas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai aizsardzības zonā, nepieciešams arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X