25 | 05 | 2018
A+
A-

Informācija par fiziskās personas datu apstrādi

Pamatojoties uz Vispārīgās datus regulas prasībām, esam sagatavojuši informāciju par fiziskās personas datu apstrādi Rīgas pilsētas būvvaldē. Informējam, ka fiziskās personas dati iestādē tiek apstrādāti ar mērķi nodrošināt un kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu; koordinēt kārtību zemes izmantošanai un apbūvei; koordinēt teritorijas plānošanu; kontrolēt un uzraudzīt Rīgas pilsētvides attīstību; apzināt, saglabāt un aizsargāt kultūras mantojumu; kontrolēt un uzraudzīt kultūras pieminekļu un aizsargājamo objektu saglabāšanu un aizsardzību; uzraudzīt, kontrolēt izvērtēt ārpus meža augošu koku ciršanu; izvērtēt izpildmērījumu atbilstību augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes prasībām; konstatēt administratīvos pārkāpumus un izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas; izpildīt būvvaldei tiesību aktos noteiktās juridiskās prasības.

 

Ar fizisko personas datu apstrādes tiesisko pamatu, personas datu saņēmējiem, personas datu avotiem un personas kā datu subjektu tiesībām iespējams iepazīties šajā sagatavotajā materiālā.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X