29 | 07 | 2020
A+
A-

Informācija par pakalpojuma “Inženierkomunikāciju trašu ierāde” uzlabošanu

Rīgas pilsētas būvvalde ir veikusi pakalpojuma “Inženierkomunikāciju trašu ierāde” uzlabošanu, lai tas būtu ērtāk lietojams, lai būtu pārskatāma pakalpojuma sniegšanas gaita un caurskatāmība.

“Inženierkomunikāciju trašu ierāde” jaunais e-pakalpojums pieejams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portāla www.eriga.lv sadaļā “Ģeotelpiskā informācija”.

Lai nodrošinātu pakalpojuma “Inženierkomunikāciju trašu ierāde” efektīvu ieviešanu, no 03.08.2020. Rīgas pilsētas būvvalde Pakalpojuma pieejamību nodrošinās tikai ar e-pakalpojuma starpniecību.

Fiziskas un juridiskas personas var autorizēties un iesniegt iesniegumu par inženierkomunikāciju trašu ierādes saskaņošanu, izmantojot www.latvija.lv vienoto pieteikšanās moduli.

Gadījumā, ja rodas jautājumi vai neskaidrības, ierosinājumi vai sūdzības izmantojot e-pakalpojumu “Inženierkomunikāciju trašu ierāde”, lūdzam sazināties ar Būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperti Zani Rezgali – Aukmani pa tālruni 67012815 vai e-pastu zane.rezgale@riga.lv .

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X