16 | 03 | 2015
A+
A-

Informācija!

Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka no 16.03.2015. Pilsētvides dizaina pārvaldes Valsts valodas dienests atrodas Austrumu izpilddirekcijā Daugavpils ielā 31, Rīgā

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X