28 | 07 | 2017
A+
A-

Informējam, ka no 01.08.2017. tiek mainīts konts, kurā ieskaitāmas Pašvaldības nodevas par inženierkomunikāciju trašu ierādēm

Turpmāk Pašvaldības nodevas par “Plāna ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei inženierkomunikāciju projektēšanai” un “Plāna ar piesaistēm ielu sarkanajām līnijām vai apbūvei reklāmas objekta projektēšanai” ieskaitāmas Rīgas Domes Finanšu departamenta kontā Nr. LV85NDEA0020100000007,  kods: NDEALV2XAS, banka “Luminor Bank AS”.

Pašvaldības nodevas tiek aprēķināta saskaņā ar 16.06.2009. Rīgas Domes saistošajiem noteikumiem Nr.178 “Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” pielikumā “Pašvaldības nodevas likmes par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu” noteikto.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X