10 | 03 | 2021
A+
A-

Kāpņu telpas krāsojuma atjaunošana

Lai piešķirtu kāpņu telpai jaunu elpu, reizēm nav nepieciešams apjomīgs remonts, pilnīgi pietiek ar krāsojuma atjaunošanu. Mūsu sagatavotajā informatīvajā materiālā uzzini, kas jāņem vērā, veicot kāpņu telpas krāsošanu.

infografikas attēls par kāpņu telpas krāsojuma atjaunošanu

Lai veiktu kāpņu telpas krāsojuma atjaunošanu, Būvvaldes saskaņojums nav nepieciešams.

Tomēr, tā kā kāpņu telpa ir koplietošanas telpa un to izmanto visi ēkas iedzīvotāji, par krāsošanas darbu veikšanu nepieciešams saņemt ēkas kopīpašnieku piekrišanu (kopīpašuma gadījumā 100% saskaņojums, dzīvokļu īpašumu gadījumā 50%+1 saskaņojums).

Ja ēka, kurā paredzēts veikt kāpņu telpas krāsojuma atjaunošanu, iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, pirms darbu veikšanas jāsaņem Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums.

Fontu izmērs
Kontrasts