15 | 07 | 2021
A+
A-

Kondicioniera sistēmas izvietošana

Ņemot vērā aktualitāti, esam sagatavojuši informāciju par kondicioniera sistēmas izvietošanu.

! Neatkarīgi no risinājuma par kondicioniera sistēmas izvietošanu ir jāsaņem saskaņojums ar pārējiem daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem-kopīpašniekiem un informācijai par tās uzstādīšanu jābūt mājas lietas sastāvā.

!! Kondicionieru sistēmas izvietošana bez pilsētas būvvaldes saskaņojuma iespējama, ja:

  • sistēma tiek izvietota uz fasādes un jumta plaknes, kas nav vērsta pret ielu un redzama no publiskās ārtelpas;
  • ēkas fasādē (sienā, jumtā) izejas mezgls nav lielāks par 5 cm vai arī tiek izmantots esošs/izbūvēts risinājums.

!!! Būvvaldes saskaņojums kondicionieru sistēmas izvietošanai noteikti būs nepieciešams, ja:

  • kondicioniera sistēmu vēlēsies izvietot uz ēkas ārējās fasādes vai jumta plaknes; arī ja ēkas fasādē (sienā, jumtā) izejas mezgls nav lielāks par 5 cm vai arī tiek izmantots esošs/izbūvēts risinājums;
  • izvietosi sistēmu uz sienas un jumta plaknes, kas nav vērsta pret ielu, bet izejas mezgls ir plānots lielāks par 5 cm.

!!!! Jebkurā gadījumā, ja objekts atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā, būs nepieciešama Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauja.

Lai saņemtu konsultāciju katrā konkrētā situācijā, aicinām interesentus vērsties Rīgas pilsētas būvvaldē, rakstot buvvalde@riga.lv.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X