17 | 03 | 2017
A+
A-

Lai saņemtu atļauju pirms koku ciršanas lieguma perioda, šogad iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 23. martam

Katru gadu no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam Rīgas pilsētas teritorijā ir noteikts koku ciršanas lieguma periods. Tādēļ iedzīvotājiem, kam nepieciešams saņemt koku ciršanas atļauju pirms lieguma perioda, iesniegums Būvvaldē jāiesniedz ne vēlāk kā līdz šā gada 23. martam. Iesniegumi, kuri tiks saņemti vēlāk, secīgi tiks izskatīti Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdēs, taču izsniegtās koku ciršanas atļaujas varēs tikt realizētas tikai lieguma periodam noslēdzoties – no šā gada 1. jūlija.

Koku ciršanas lieguma periods noteikts, lai saudzētu Rīgas pilsētas teritorijā esošos apstādījumus to plaukšanas laikā, kā arī aizsargātu tajos ligzdojošos putnus. Tādēļ līdzīgi kā iepriekš, arī šogad Būvvaldes Apstādījumu inspekcijas inspektori koku ciršanas lieguma periodā veiks pastiprinātas pārbaudes ne tikai pilsētas centrā, bet arī mikrorajonos un attālākās apkaimēs.

Papildus Būvvaldes veiktajām pārbaudēm aicinām arī pilsētas iedzīvotājus aktīvi piedalīties šajā kontroles procesā, par pārkāpumiem nekavējoties informējot Rīgas pilsētas būvvaldi vai Rīgas Pašvaldības policiju.

Papildus norādām, ka par noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz 700 EUR par vienu koku, bet juridiskām personām līdz pat 1400 EUR.

Koku ciršanas lieguma periods neattiecas uz kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm, uz augļu kokiem un bīstamiem kokiem, kas var radīt apdraudējumu sabiedrībai.

Koku ciršanas lieguma periods ir noteikts Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

Papildu informācija:
Ilze Žūka
Rīgas pilsētas būvvaldes
Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Tālr. +371 67105933
Mob. tālr. +371 26617064
E-pasts: ilze.zuka@riga.lv

Fontu izmērs
Kontrasts