01 | 04 | 2021
A+
A-

Logu nomaiņa

Veicot logu nomaiņu, ir situācijas, kad Būvvaldes saskaņojums nav nepieciešams, taču jāievēro noteikti nosacījumi. Detalizētāk mūsu sagatavotajā materiālā.

infografikas attēls par logu nomaiņu

Veicot logu nomaiņu, Būvvaldē jāiesniedz izstrādāta apliecinājuma karte (2. un 3. grupas ēkām) vai paskaidrojuma raksts (1. grupas ēkām).

! Izņēmumi:

  • Ja ēkai, tai skaitā ēkai, kas atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā (izņemot arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļus), plānota tikai logu nomaiņa, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, un tiek nodrošināta atbilstība ēkas fasādes koptēlam – loga dalījumam un proporcijām, rāmja un no ārtelpas redzamo loga elementu krāsojumam un reljefam. (Ēku būvnoteikumu 39. punkts).
  • Ja ēkai, kas atrodas arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļu aizsardzības zonās, plānota tikai logu nomaiņa, neveicot citus ēkas fasādes būvdarbus, un tiek nodrošināta atbilstība ēkas stilam, arhitektūras risinājumam un koptēlam (Ēku būvnoteikumu 40. punkts).
  • Ja par ēku vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā Būvvaldē iesniegta informācija, kurai pievienota skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu, ko parakstījis būvspeciālists arhitektūras jomā (sertificēts arhitekts), lai nodrošinātu atbilstību Ēku būvnoteikumu 40. punkta prasībām.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X