21 | 07 | 2015
A+
A-

Mainīs adreses Šampētera, Zasulauka, Dzirciema, Ķīpsalas un Āgenskalna apkaimēs

Turpinot adresācijas sakārtošanu galvaspilsētā, Rīgas pilsētas būvvalde pēc publiskās apspriešanas laikā saņemto iedzīvotāju viedokļu apkopošanas 17.jūlijā pieņēmusi lēmumu par adrešu maiņu Šampētera, Zasulauka, Dzirciema, Ķīpsalas un Āgenskalna apkaimēs. Kopā adreses tiks mainītas ap 1200 ēku.

Par adreses maiņu savam īpašumam visērtāk ir uzzināt, apmeklējot būvvaldes mājaslapu https://www.rpbv.lv/, kur sadaļā „Adresācijas sakārtošanas projekts” ir pieejams „Adrešu meklētājs”. Adrešu meklētājā, ievadot adresi vai zemes vienības kadastra apzīmējumu, iedzīvotājiem ir iespējams iepazīties ar informāciju par to, vai īpašumam ir veikta adreses maiņa un, ja ir, tad kāda adrese ir piešķirta.

Adreses nomainītas tikai tiem īpašumiem, kam adreses atkārtojas, kā arī tiem, kam adrese nesaskan ar ielu, no kuras īpašumam var visātrāk piekļūt, jo valdība noteikusi, ka ēkām numuri ir jāpiešķir saistībā ar tuvāko ielu, no kuras tiek organizēta galvenā piebraukšana īpašumam. Tas nepieciešams, lai atvieglotu iedzīvotāju un viesu orientēšanos, kā arī palīdzētu ātrāk adresi atrast ugunsdzēsējiem, mediķiem un policijai.

Būvvaldes lēmums publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un informācija par izmaiņām nekavējoties nosūtīta Adrešu reģistram, kas to nodos Zemesgrāmatai. Līdz ar to datubāzu ieraksti automātiski tiks aktualizēti. Būtiski – līdz adreses maiņai izdotie dokumenti, piemēram, Zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u.c. dokumenti, kuros fiksēta iepriekšējā adrese, pēc adresācijas maiņas joprojām būs spēkā, jo Zemesgrāmatu apliecībās īpašuma unikālais identifikators ir kadastra numurs, kas adresācijas maiņas projekta gaitā netiek mainīts, tādēļ atsevišķa izziņa par adreses maiņu nav nepieciešama.

Informācija par adrešu maiņu tiks nosūtīta apmēram 200 adresātiem, piemēram, Latvijas Pastam, preses abonēšanas centriem, nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem, bankām, telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, apdrošināšanas kompānijām utml. Ja ir iestādes kuras vēlētos šādu informāciju saņemt elektroniski, tad nepieciešamas vērsties būvvaldē ar iesniegumu un būvvalde informāciju mainītajām adresēm nosūtīs visiem uzņēmumiem, kuriem adrešu informācija interesē.

Tomēr, lai izvairītos no pārpratumiem, būvvalde aicina iedzīvotājus pārliecināties vai privātie pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem iepriekš noslēgtas līgumsaistības, šo informāciju ir aktualizējuši. Tāpat būvvalde norāda, ka iedzīvotājiem, kurus skārusi adresācijas maiņa, būtu vēlams pārliecināties, vai nav nepieciešams aktualizēt informāciju par deklarēto dzīves vietu, jo gadījumos, kad, piemēram, viena adrese ir bijusi vairākiem adresācijas objektiem, datus par iepriekš deklarēto dzīvesvietu sistēmas automātiski diemžēl nespēs atpazīt.

Svarīgi ir atcerēties, ka pēc adreses maiņas iespējami ātrāk, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc lēmuma par adresācijas maiņu publikācijas „Latvijas Vēstnesī”, ēku īpašniekiem vai to apsaimniekotājiem ir nepieciešams nomainīt un pareizā vietā uz ēkas fasādes uzstādīt jaunās adreses ēkas numura zīmes, kas nodrošinās pēc iespējas ātrāku jaunās adreses pilnvērtīgu lietošanu.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X