13 | 06 | 2019
A+
A-

Neapbūvētu Rīgas pilsētas pašvaldības piekrītošu zemesgabalu bez adreses, Lubānas ielas un Katlakalna ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 1448), Lubānas ielas un Ilūkstes ielas krustojumā, Rīgā  (kadastra apzīmējums 0100 121 0044) un Skanstes ielas un Sporta ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0064) nomas tiesību izsoles rezultāti

Neapbūvētu Rīgas pilsētas pašvaldības piekrītošu zemesgabalu bez adreses, Lubānas ielas un Katlakalna ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 121 1448), Lubānas ielas un Ilūkstes ielas krustojumā, Rīgā  (kadastra apzīmējums 0100 121 0044) un  Skanstes ielas un Sporta ielas krustojumā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0064), nomas tiesību ieguvējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Agency”, reģistrācijas numurs 40103444613. Nomas maksa ir EUR 60 600,00 (sešdesmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi) (bez PVN) gadā.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X