13 | 04 | 2021
A+
A-

No 15. aprīļa Rīgas teritorijā stāsies spēkā koku ciršanas liegums

Rīgas pilsētas būvvalde atgādina, ka no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam visā Latvijā noteikts koku ciršanas lieguma periods, kura laikā aizliegta ārpus meža augošu koku ciršana.

Koku ciršanas lieguma periods noteikts, lai saudzētu pilsētu teritorijās esošos apstādījumus to veģetācijas perioda sākumposmā – plaukšanas laikā, kā arī aizsargātu tajos ligzdojošos putnus.

Koku ciršana laika posmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam ir atļauta vienīgi gadījumos, kad koku ciršanas atļaujā ir norādīts, ka pašvaldība koka ciršanu ir atzinusi par neatliekamu, jo koks atzīts par bīstamu sabiedrībai.

Liegums neattiecas arī uz augļu koku ciršanu un kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem, kā arī kokiem ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta.

Koku ciršanas lieguma periods ir noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 20. punktu. Par noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz 700 eiro par vienu koku, bet juridiskām personām līdz 1400 eiro.

Lai kontrolētu noteikumu ievērošanu, Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas inspektori koku ciršanas lieguma periodā veiks pastiprinātas pārbaudes ne tikai pilsētas centrā, bet arī attālākās apkaimēs.  Būvvalde aicina arī sabiedrību aktīvi iesaistīties noteikumu uzraudzīšanā un par pārkāpumiem, kad lieguma laikā tiek cirsti koki, nekavējoties informēt Rīgas Pašvaldības policiju vai Rīgas pilsētas būvvaldi.

infografikas attēls par koku ciršanas liegumu no 15.aprīļa līdz 10.jūnijam

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X