23 | 03 | 2016
A+
A-

No 2016. gada 23. marta līdz 20. aprīlim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Jaunciema, Kundziņsalas, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Trīsciema apkaimē

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 22.03.2016. lēmumu Nr. BV-16-143-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Jaunciema, Kundziņsalas, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Trīsciema apkaimē.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, no 2016. gada 23.marta līdz 20.aprīlim iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informāciju un izteikt viedokli, aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālruņi 67105800 un 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 19.00, otrdienās un trešdienās no 9.00 līdz 16.00, piektdienās no 9.00 līdz 14.00) vai nosūtot Rīgas pilsētas būvvaldei pa pastu (Amatu iela 4, Rīga, LV-1050). Aptaujas anketas iespējams aizpildīt arī elektroniski portāla www.riga.lv sadaļas E-pakalpojumi apakšsadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. Rakstveidā aizpildāmas aptaujas anketas pieejamas Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 21, Rīgā, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9 un Brīvības ielā 49/53, Rīgā, un Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā.

Tikšanās ar Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem klātienē tiek organizēta Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 21, Rīgā, š.g. 14.aprīlī plkst. 18:00.

Saņemt plašāku informāciju un iepazīties ar materiāliem par zemes vienību un ēku adrešu maiņu vai piešķiršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā: Publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Jaunciema, Kundziņsalas, Mīlgrāvja, Sarkandaugavas un Trīsciema apkaimē

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X