13 | 09 | 2017
A+
A-

No 2017. gada 14. septembra līdz 9. oktobrim norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu adresācijas optimizēšanai Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 13.09.2017. lēmumu Nr. BV-17-146-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Rīgas pilsētas mikrorajonu apbūves teritorijās.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, no 2017. gada 14.septembra līdz 9.oktobrim iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informāciju un izteikt viedokli, aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālruņi 67105800 un 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās un ceturtdienās no 09.00 līdz 19.00, otrdienās un trešdienās no 9.00 līdz 16.00, piektdienās no 8.00 līdz 14.00) vai nosūtot Rīgas pilsētas būvvaldei pa pastu (Amatu iela 4, Rīga, LV-1050). Aptaujas anketas iespējams aizpildīt arī elektroniski portāla www.riga.lv sadaļas „E-pakalpojumi” apakšsadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. Rakstveidā aizpildāmas aptaujas anketas pieejamas Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros Daugavpils ielā 31, Rīgā, Kungu ielā 7/9, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, Rūpniecības ielā 21, Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā un Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv

Saņemt plašāku informāciju un iepazīties ar materiāliem par zemes vienību un ēku adrešu maiņu vai piešķiršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes  mājaslapā.

Fontu izmērs
Kontrasts