07 | 03 | 2018
A+
A-

No 2018. gada 7. marta līdz 2018.gada 29.martam norisinās publiskā apspriešana par zemes vienību un ēku adrešu maiņu un piešķiršanu Zolitūdes apkaimē

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-39-ls, publiskajai apspriešanai tiek nodota zemes vienību un ēku adrešu maiņa un piešķiršana Zolitūdes apkaimē.

Aicinām personas, kuru īpašumus skar adresācijas maiņa, no 2018. gada 7.marta līdz 2018.gada 29.martam iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informāciju un izteikt viedokli, aizpildot aptaujas anketu un iesniedzot to Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1. stāvā, tālruņi 67105800 un 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā (pirmdienās un ceturtdienās no 09.00 līdz 19.00, otrdienās un trešdienās no 9.00 līdz 16.00, piektdienās no 8.00 līdz 14.00) vai nosūtot Rīgas pilsētas būvvaldei pa pastu (Amatu iela 4, Rīga, LV-1050). Aptaujas anketas iespējams aizpildīt arī elektroniski portāla www.riga.lv sadaļas „E-pakalpojumi” apakšsadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. Rakstveidā aizpildāmas aptaujas anketas pieejamas Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Rūpniecības ielā 21, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā un Rīgas pilsētas būvvaldes mājaslapā.

Saņemt plašāku informāciju un iepazīties ar materiāliem par zemes vienību un ēku adrešu maiņu vai piešķiršanu iespējams Rīgas pilsētas būvvaldes  mājaslapā.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X