16 | 05 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Brīvības gatvē 462, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 2022)

Rīgas pilsētas būvvalde 29.04.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-19-5848-nd „Par detālplānojuma zemes vienībā Brīvības gatvē 462, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 127 2022) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, paredzot tajā attīstīt komerciāla rakstura objektu, trokšņu nejūtīgu objektu (tirdzniecības un pakalpojuma objekts, mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (tai skaitā, automazgātava), transporta infrastruktūras objekts, degvielas un/vai gāzes uzpildes stacija (aprīkota ar pazemes tvertnēm)) un atbilstošas infrastruktūras nodrošinājumu.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Olga Boriseviča, tālrunis: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “Petrol Property”

Detālplānojuma izstrādātājs– SIA „METRUM”, projekta vadītāja Sandra Plēpe

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas Olgas Borisevičas (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00.
Kontakttālrunis uzziņām: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv.

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X