31 | 08 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Arēnas ielā 2, 4, 6, 8, 12 un Skanstes ielā 12, 16, 18, 20 izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 19. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-11463-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Arēnas ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2159), Arēnas ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2158), Arēnas ielā 6, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024

2157), Arēnas ielā 8, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2160), Arēnas ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2095), Skanstes ielā 12, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2153), Skanstes ielā 16, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2154), Skanstes ielā 18, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2155) un Skanstes ielā 20, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 024 2156) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir: 1) centru apbūves teritorija; 2) Apstādījumu teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai Zemes vienībās, kas atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas „Rīgas vēsturiskais centrs” (aizsardzības Nr. 852) aizsardzības zonā, paredzot daudzfunkcionālu apbūvi (starptautisks konferenču centrs, akustiskā koncertzāle, viesnīca, daudzstāvu autostāvvieta, biroju ēka) ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „MERKS”, SIA „Skanstes 12”

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X