14 | 12 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Maskavas ielā

Rīgas pilsētas būvvalde 09.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-20-27578-nd „Par detālplānojuma zemes vienībās Maskavas ielā 322G, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 2291), Maskavas ielā 322T, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 0946), Maskavas ielā 322S, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 0244), Maskavas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 2328), Maskavas ielā 322F, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 2292), Maskavas ielā 322H, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 2293), Maskavas ielā 322I, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 0947), Maskavas ielā 322J, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 2294), Maskavas ielā 322A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 2325), Maskavas ielā 322K, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 2318), Maskavas ielā 322N, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 078 2329) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, paredzot tajā attīstīt esošo ēku ar kadastra apzīmējumiem 0100 078 0947 003 (noliktava), 0100 078 0947 002 (ražošanas korpuss), 0100 078 0947 001 (ražošanas korpuss), 0100 078 0244 005 (ražošanas korpuss) pārplānošanu un lietošanas veidu maiņu uz daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, publiskās ārtelpas un teritorijas labiekārtojuma risinājumus, atsevišķā zemesgabalā autostāvvietu izvietošanu..

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Olga Boriseviča, tālrunis: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “M Kvartāls”
Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „VVV Architecture”

Detalizētāku informāciju var saņemt attālināti pie Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Olgas Borisevičas (Amatu ielā 4, Rīgā).
Kontakttālrunis uzziņām: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv.

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X