26 | 06 | 2015
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Veiksmes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1319 un 0100 120 2402)

Rīgas pilsētas būvvalde 2015. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-15-8473-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībām Veiksmes, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 120 1319 un 0100 120 2402) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018. gadam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai teritorijas attīstībai, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu. Paredzēt zemes ierīcības darbus jaunu zemes vienību veidošanai.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „Alfa Property Purvciems”

Detalizētāka informācija: Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Detālplānojumu nodaļā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00, tālrunis uzziņām: 67012803, 67012812, e-pasts: buvvalde@riga.lv

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X