19 | 05 | 2016
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 17.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-227-ls apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā.

Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā „Detālplānojumi”.

 

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 17.05.2016. lēmumu Nr. BV-16-227-ls apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Juglas ielu un Mazo Juglas ielu, Rīgā. Ar detālplānojumu var iepazīties Būvvaldē

Lēmums

Fontu izmērs
Kontrasts