02 | 03 | 2018
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Vaduguņu ielā b/n, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 28.02.2018. lēmumu Nr. BV-18-36-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Vaduguņu ielā b/n (kadastra apzīmējums 0100 120 2056), Rīgā

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv sadaļas „Detālplānojumi” apakšsadaļā „Detālplānojumu meklētājs” un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv

Lēmums
Grafiskā daļa (zip formāts)
Pārskats
TIAN
Paskaidrojuma raksts

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X