13 | 04 | 2021
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībā Bukaišu ielā 2A, Rīgā izstrādes uzsākšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 09.04.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-21-8314-nd „Par detālplānojuma zemes vienībā Bukaišu ielā 2A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 073 0529) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai – mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un biroju ēku kompleksu apbūves izvietošanai, paredzot Zemesgabala parcelāciju un atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī nodrošināt Bieķengrāvja krastmalas publisko pieejamību un labiekārtošanu, izvērtējot ūdensmalas izmantošanas un jaunu piestātņu izbūves iespējas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Olga Boriseviča, tālrunis: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “BLP”

Detalizētāku informāciju var saņemt attālināti pie Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Olgas Borisevičas (Amatu ielā 4, Rīgā).
Kontakttālrunis uzziņām: 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv.

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X