14 | 09 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Artura Galindoma ielā 4, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 16.08.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-10151-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Artura Galindoma ielā 4, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 097 2005) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai Zemes vienībā, paredzot tā sadalījumu ~300 gabalos ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu. Zemes vienības sadalīšana, paredzot katru dzīvojamo māju izvietot atsevišķā zemesgabalā.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Daira Šmidre, tālrunis: 67012812, 
e-pasts: daira.smidre@riga.lv

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA NL

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas Dairas Šmidres (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012812, e-pasts: daira.smidre@riga.lv

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X