10 | 07 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 26.06.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr.BV-17-7951-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Dzirciema ielā 44, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 065 0035) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai zemes vienībā, precizējot un pamatojot maksimāli pieļaujamo stāvu skaitu (maksimālais atļautais stāvu skaits 17 stāvi) daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai ar komercplatībām ēkas apakšējos stāvos izvietojumu ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Līga Beila, tālrunis: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “DĀRZCIEMA NAMI”

Detālplānojuma izstrādātājs– SIA „METRUM”, projekta vadītāja Māra Kalvāne.

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas Līgas Beilas (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv

 

Lēmums un darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X