18 | 09 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Jūrmalas gatvē b/n, Rīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 07.08.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-9728-nd „Lēmums par detālplānojuma zemes vienībai Jūrmalas gatvē b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 093 0025) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Izstrādāt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, veicot Zemesgabala parcelāciju un paredzot teritorijā izvietot 9 (deviņas) tipveida dzīvojamās ēkas ar atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, nosakot zemes vienību robežas, platības un apbūves rādītājus.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Daira Šmidre, tālrunis: 67012812, 
e-pasts: daira.smidre@riga.lv

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „SMAK” un Diāna Buševa

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Rīgas mērniecības birojs”

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu un teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas Dairas Šmidres (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012812, e-pasts: daira.smidre@riga.lv vai pie detālplānojuma izstrādātāja SIA „Rīgas mērniecības birojs”, Puškina iela 14, Rīga, LV-105, projektu vadītāja Mārtiņa Bilzēna, tel.: 29144194, e-pasts: bilzens@yahoo.com

Lēmums
Darba uzdevums

 

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X