07 | 12 | 2017
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13, Juglas krastmalā 15, Dzirnupes ielā 5, Rīgā un zemes vienību bez adreses daļās izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu

Rīgas pilsētas būvvalde 01.12.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-15559-nd „Par detālplānojuma zemes vienībām Juglas krastmalā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2495), Juglas krastmalā 15, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0469), Dzirnupes ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2180) un zemes vienību bez adreses, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 0509 un 0100 092 0512) daļās izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izstrādāt priekšnoteikumus iespējamajai un ilgtspējīgai teritorijas attīstībai, plānojot tajā attīstīt daudzdzīvokļu dzīvojamos namus (kopskaitā 4-5, ar stāvu skaitu no 16 līdz 24 stāviem), ar tirdzniecības un pakalpojumu objektiem divu ēku pirmajos stāvos, paredzot atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, kā arī vienlaikus labiekārtojot detālplānojuma teritorijā esošo Juglas ezera krastmalu un nodrošinot publisku piekļuvi tai.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “Vidzemes Virsotnes”

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM”, projekta vadītāja Sandra Plēpe.

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Līgas Beilas (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv

Lēmums
Darba uzdevums

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X