16 | 07 | 2019
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Ventspils ielā 63A un 63D, Lielirbes ielā 9 un b/n, Rīgā apstiprināšanu

Ar Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 12.07.2019. lēmumu Nr. BV-19-90-ls apstiprināts detālplānojums zemes vienībām Ventspils ielā 63A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 0014), Ventspils ielā 63D, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 2023), Lielirbes ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 2106) un Lielirbes ielā 9, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 075 2100).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums
Pārskats
Paskaidrojuma raksts
TIAN
Grafiskā daļa

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X