29 | 06 | 2020
A+
A-

Paziņojums par detālplānojuma Zolitūdes ielā 62, Rīgā atcelšanu

Rīgas pilsētas būvvalde paziņo, ka ar 26.06.2020. lēmumu Nr. BV-20-12881-nd ir atcelts ar Būvvaldes 24.10.2017. lēmumu Nr. BV-17-171-ls apstiprinātais detālplānojums Zolitūdes ielā 62, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0714).

Ar detālplānojumu iespējams iepazīties Būvvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, vai skatīt tā elektronisko versiju Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv.

Lēmums

Fontu izmērs
Kontrasts