19 | 12 | 2017
A+
A-

Paziņojums par lēmumu koriģēt detālplānojumu Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes ielā 5B

Rīgas pilsētas būvvalde 04.12.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-15686-nd „Par detālplānojumu Hanzas ielā 14A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2007), Hanzas ielā 10/12, Rīgā (kadastra apzīmējumi 0100 019 0002 un 0100 019 0162), Hanzas ielā b/n, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 2003), Sporta ielā 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0086) un Skanstes ielā 5B, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 018 0059)”.

Lēmums

Lēmums „ Par detālplānojuma Hanzas ielā 14A, Hanzas ielā 10/12, Hanzas ielā b/n, Sporta ielā 2 un Skanstes iela 5b, Rīgā apstiprināšanu”, kas pieņemts 13.10.2016., pieejams šeit: https://www.rpbv.lv/node/2730

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X