19 | 12 | 2017
A+
A-

Paziņojums par lēmumu koriģēt detālplānojumu Krasta ielā 33, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 043 0091)

Rīgas pilsētas būvvalde 14.12.2017. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-17-16242-nd „Par detālplānojumu Krasta ielā 33, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 043 0091)”.

Lēmums

Lēmums „Par detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 33, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 043 0161) izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”, kas pieņemts 20.03.2017., pieejams šeit:  https://www.rpbv.lv/node/2908

Fontu izmērs
Kontrasts