23 | 02 | 2018
A+
A-

Paziņojums par lēmumu koriģēt detālplānojumu Krasta ielā 33, Rīgā

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X