26 | 05 | 2021
A+
A-

Pilsētas attīstības komitejā atbalstīta Rīgas digitālā dvīņa projekta virzīšana valsts aizdevuma saņemšanai

Šodien, 24. maijā, Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē tika atbalstīts Rīgas pilsētas būvvaldes priekšlikums par projekta „Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālais dvīnis” pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts aizdevuma saņemšanai. Projekta kopējas izmaksas plānotas aptuveni 500 000 eiro apmērā. 

Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas digitālais dvīnis plānots kā virtuāls pilsētas modelis, kur ērti un ātri varētu veikt visu pilsētas objektu apskatīšanu, nodrošinot liecību saglabāšanu par objektiem ar vēsturiskā nozīmīguma pazīmēm un iespēju objektiem piesaistīt digitalizētu vēsturisko būvniecības dokumentāciju. Šādi dati būtu noderīgi, lai atjaunotu iepriekšējo stāvokli gadījumos, kad veikta patvaļīga būvju nojaukšana vai bojāšana.

Ar esošajiem resursiem šobrīd nav iespējams operatīvi apsekot un pārraudzīt visu Rīgas administratīvo teritoriju, kas ir aptuveni 300 kvadrātkilometru plaša, noteikt pilsētvidē esošo vēsturisko objektu neesamību, kā arī savlaicīgi identificēt problēmsituācijas pašvaldības infrastruktūras projektu realizācijai.

Digitālā dvīņa projekta īstenošana kalpotu par pamatu Rīgas kā viedpilsētas koncepta izveidei un attīstībai, paverot investoriem dažādas modelēšanas iespējas, ko sniedz procesu elektronizācija. Pilsētas virtuālais modelis sniegtu ieguldījumu dažādu attīstības un būvniecības projektu, piemēram, infrastruktūras objektu, termiņu un procesu paātrināšanā, jo tiktu nodrošināta iespēja ātrāk izvērtēt objektu iekļaušanos vienotā pilsētvidē un pārbaudīt trešo pušu interešu ievērošanu. Iespēja virtuāli iepazīties ar pilsētu nodrošinātu arī labāku sabiedrības vizuālo izpratni būvniecības ieceru publisko apriešanu situācijās. Tāpat, piesaistot objektiem digitalizētu vēsturisko būvniecības dokumentāciju, tiktu ietaupīts laiks informācijas pieprasīšanai un saņemšanai no arhīva.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumu Nr.104 „ Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” nosacījumiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja nolēma uzdot projekta īstenošanas nodrošināšanu Rīgas pilsētas būvvaldei.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 500 731 eiro apmērā, tajā skaitā Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 75 110 eiro apmērā. Valsts finansējuma piešķiršanas gadījumā projekta izstrādi plānots pabeigt līdz nākamā gada beigām.

ŅEM VĒRĀ! No 1. septembra visa aktuālā informācija un pakalpojumi par būvniecību un pilsētvidi Rīgā atrodama mājas lapā www.rdpad.lv !

X