17 | 08 | 2020
A+
A-

Pilsētvides dizaina pārvaldes Valsts valodas un pilsētvides nodaļas GALVENAIS/-Ā  MĀKSLINIEKS/-CE (uz noteiktu laiku)


Rīgas pilsētas būvvalde

(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)
aicina pieteikties amatam

Pilsētvides dizaina pārvaldes Valsts valodas un pilsētvides nodaļas

GALVENAIS/-Ā  MĀKSLINIEKS/-CE

(uz noteiktu laiku)

 

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot atzinumus par reklāmas objektu izvietojuma attīstības priekšlikumiem un konceptuāliem risinājumiem Rīgas administratīvajā teritorijā;
 • sagatavot lēmumus par iesniegtajām būvniecības iecerēm pilsētas vizuālās vides un infrastruktūras attīstības jautājumos;
 • izvērtēt un saskaņot publisku pasākumu, svētku noformējuma, īslaicīgu mākslas un dizaina projektus Rīgas administratīvajā teritorijā;
 • izskatīt un saskaņot izkārtņu, reklāmu, reklāmas objektu projektus Rīgas administratīvajā teritorijā;
 • sagatavot Rīgas administratīvajā teritorijā esošo izkārtņu un reklāmas izvietošanas atļaujas;
 • sagatavot līgumprojektus, organizēt konkursus kontrolēt to izpildi;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par reklāmas saskaņošanas jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība vizuālās mākslas, dekoratīvās mākslas, dizaina vai arhitektūras nozarē, vai radnieciskā nozarē;
 • zināšanas par būvniecību un reklāmas, izkārtņu un citu informatīvo materiālu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • pieredze darbā ar dokumentiem (administratīvo aktu, vēstuļu u.tml. dokumentu gatavošana);
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas spējas;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • pieredze pašvaldības vai valsts institūcijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze normatīvo aktu izstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas pašvaldības iestādē pilsētas labā;
 • profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
 • atalgojumu līdz 1200,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
 • Darba vietu Daugavpils ielā 31, Rīgā.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums galvenā/-ās mākslinieka/-ces amatam” līdz 2020. gada 1.septembrim sūtīt uz e-pastu: personalsbuvvalde@riga.lv vai pa pastu, adresējot Rīgas pilsētas būvvaldes Personāla nodaļai Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Uzziņas pa tālruni: 67026186, 67037368; e-pasts: personalsbuvvalde@riga.lv

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai!

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

 

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas pilsētas būvvalde. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67105800; elektroniskā pasta adrese: buvvalde@riga.lv;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi personalsbuvvalde@riga.lv